Biodanza Systemu Rolando Toro

Sala A

Człowiek od wieków wyrażał się przez ruch-taniec, jest to forma archaiczna i głęboko zakorzeniona w naszej pamięci prymitywnej. Połączenie jej z instynktem powoduje ze nasze życie wypełnia się nowymi, pozytywnymi bodźcami.

Specjalnie dobrana muzyka, ruch (vivencia), emocja, spotkanie w grupie to system ruchu stworzony po to, aby tu i teraz uczynić pozytywnie intensywnym i jak najbardziej połączonym z codziennym życiem przeżytym w pełni, z przyjemnością i radością.

Poznanie naszych potencjałów, witalności, uczuciowości, seksualności, kreatywności, połączenie z naturą, więzi które łącza nas z innymi osobami, poczucie się częścią wspólnoty ludzkiej, afektywne otwarcie, to tylko niektóre aspekty Biodanzy, z którymi spotkamy się w tańcu się w czasie warsztatu na Festiwalu.

Warsztaty