Somatic Movement Education (SME): eksploracja świadomości żyjącego, odczuwającego ciała

Sala A

Prezentacja o tym, co to jest SME, skąd pochodzi i czym charakteryzuje się tego typu podejście do pracy z ciałem: skupienie na odczuwaniu własnego ciała oraz sygnałów płynących z jego głębi, poszukiwanie własnych kanałów ekspresji poprzez ciało, zaufanie mądrości ciała oraz przekonanie, że poprzez praktykowanie ciągłego i ielopoziomowego kontaktu oraz dialogu z ciałem, możemy żyć pełniej, zachować zdrowie i dobre samopoczucie, lepiej poznać siebie oraz tworzyć wartościowe relacje z innymi oraz światem, w którym żyjemy.

Wykłada Jogę oraz Świadomość Ciała na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, filii Biała Podlaska.

Wykłady