speaker-info

Anna Glińska-Lachowicz

Taniec - ekspresja - terapia

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, certyfikowany Arteterapeuta KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, 5Rytmów®,Tańce w Kręgu, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych.

Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów.

Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych.

Ponad 18 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie, autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy.

WIĘCEJ O MNIE:
youtube.com/channel/UCVuNIjQPvYzHO5ixyEqjFNw (film dokumentalny o Projekcie “Wyspa” O.Z. Turawa)
facebook.com/anna.glinskalachowicz
arteterapia.opole.pl

Moje zajęcia

Wytańczyć i doświadczyć siebie

Sala F

Taniec to piękna podróż, od ciebie zależy dokąd się w niej skierujesz i co odkryjesz! Podczas warsztatu będziemy doświadczać tańca i ekspresji wizualnej jako wzajemnie połączonych elementów naszej aktywności, ich połączenie ma nie tylko wzmocnić siłę ich oddziaływania, ale przede wszystkim pomóc odnaleźć najkrótszą i najpiękniejsza drogę do swojego wnętrza – wprost przez twoje serce […]

Warsztaty
Więcej

Moc tańca – katharsis, transformacja, rozwój

Sala B

Taniec to najpiękniejsze zjawisko jakie znam, może pomagać, wyzwalać, leczyć, uspokajać i pobudzać. W tańcu możesz spotkać innych, możesz spotkać samego siebie, odkryć to, co nieświadome, usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania i odnaleźć sens życia. Ani jedna przetańczona chwila nie jest chwilą straconą. Dlatego zaproszę ciebie do tańca i opowiem o tym, czym dla mnie jest […]

Wykłady
Więcej