<strong>Warunki zapisu na warsztaty:</strong>

<strong><span style=”color: #ff0000;”>Możesz zapisać się na 4 warsztatów.</span></strong>

<span style=”text-decoration: underline;”><strong>Uwaga:</strong> Wszystkie warsztaty na salach A i B są bez zapisów! 🙂 Na wykłady nie ma zapisów.</span>

Zapisy nie dają gwarancji uczestnictwa w warsztatach.

Listę warsztatów na które zostałeś/aś zapisany/a możesz zobaczyć po zalogowaniu w panel: <a href=”https://panelfspzc.pl” target=”_blank” rel=”noopener”>panelfspzc.pl</a>

10 minut przed rozpoczęciem warsztatów sprawdzamy obecność i wpuszczamy na salę, w przypadku braku obecności na 5 minut przed rozpoczęciem <span style=”text-decoration: underline;”>Twoja rezerwacja przepada</span>.

<strong>Jak się zapisać na warsztaty? </strong>Po zaksięgowaniu płatności za festiwal masz możliwość rejestracji na warsztaty w panel. W dniu 4.03.2019 o 22:30 uruchomimy system zapisów na warsztaty w salach C-F. Zapisywać się można do 2.04.2019 godziny 22:00, zapisy po tym czasie nie będą możliwe i uwzględniane i nie będziesz miał/a możliwości uczestnictwa w warsztatach na zapisy!

&nbsp;

<strong style=”background: transparent; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;”>ZAPISY NA WARSZTATY:</strong>
<div class=”site__centered” style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-size: 16px; margin: 0px auto; padding: 0px 15px; position: relative; z-index: 1; max-width: 1170px; font-family: Roboto, sans-serif;”>
<p style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; padding: 0px;”><strong style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;”>Jeśli zapisałeś/aś się na warsztaty w salach C-F koniecznie staw się przed salą na 10 minut przed rozpoczęciem warsztatu, <span style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: underline;”>5 minut przed rozpoczęciem warsztatu Twoja rezerwacja przepada!</span></strong><br style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box;” />System zapisów na warsztaty zostanie zamknięty w czwartek o 22:00, po tym czasie nie będzie możliwości zapisu na warsztaty w salach C-F! W panelu możesz sprawdzić na jakie warsztaty jesteś zapisany/a. Nie ma możliwości na miejscu sprawdzenia tego przez obsługę!</p>
<p style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; padding: 0px;”>Panel zapisów na warsztaty: <a style=”font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;” href=”https://panelfspzc.pl” target=”_blank” rel=”noopener”>panelfspzc.pl</a></p>
<p style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; padding: 0px;”>Na wydarzenia na sali A i B nie ma zapisów, jednak <span style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: underline;”><strong style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;”>na warsztat w sobotę wieczorem w sali A: „WytańczTo! Wprowadzenie do praktyki 5Rytmów®” nie ma możliwości wejścia po rozpoczęciu warsztatu!</strong></span><br style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box;” />Sala A pomieści do ok 200 osób (nigdy nie zabrakło miejsca), sala B do 45 osób (decyduje kolejność wejścia, nie ma możliwości rezerwacji miejsca).<br style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box;” />Na miejscu otrzymasz drukowaną gazetkę z programem.</p>
<p style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; padding: 0px;”><strong style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;”>„LISTA ZWYKŁA”</strong>: Do zapisów na maksymalnie 4 warsztaty (jeśli jesteś na tej liście musisz zjawić się na 10 minut przed warsztatem na sali warsztatowe, <strong style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;”><span style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: underline;”>brak pojawienia się na sali 5 minut przed warsztatem powoduje anulacje Twojego zapisu i brak możliwości uczestnictwa w warsztacie</span></strong>)<br style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box;” /><strong style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;”>„LISTA REZERWOWA”</strong>: Jeśli zapiszesz się na 4 warsztaty (na listę zwykłą) i zależy Tobie bardzo na jakimś warsztacie możemy na niego (i opcjonalnie na jeszcze jeden) zapisać się na „listę rezerwową”, co w przypadku gdy w systemie internetowym (do 7 września) zwolni się miejsce na dany warsztat bo ktoś z niego zrezygnuje, automatycznie wskoczysz na listę zwykłą na 2 dni, dostaniemy maila i masz 2 dni aby z jakiegoś warsztatu się wpisać (aby nie przekroczyć limitu 4 warsztatów na zapisy), jeśli w ciągu 2 dni (jednak nie później niż do 4 kwietnia godziny 21:00) tego nie zrobisz rezerwacja przepada.<br style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box;” /><strong style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;”>„LISTA DODATKOWA”</strong>: Możesz zapisać się na trzy warsztaty na listę dodatkowo. Przy rejestracji otrzymasz dwie „przepustki” czerwoną (wyższy priorytet) i żółtą (niższy priorytet) które musisz podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (czytelnie drukowanymi literami). W przypadku wolnych miejsc na danym warsztacie 5 minut przed rozpoczęciem warsztatu będziemy wyczytywać nazwiska z listy dodatkowej, pierwsze osoby które zgłoszą się po wyczytaniu ich nazwiska i pokazaniu „czerwonych przepustek” wchodzą na dany warsztat, w dalszej kolejności wyczytane osoby z „żółtą przepustką”. Może być konieczne okazanie dowodu osobistego!</p>
<p style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; padding: 0px;”>Serdeczna prośba – zanim napiszesz z pytaniem, sprawdź czy nie ma na nie odpowiedzi na stronie <a style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: #ffdc1a;” href=”https://swiadomosc-ciala.pl/najczesciej-zadawane-pytania/” target=”_blank” rel=”noopener”>swiadomosc-ciala.pl/najczesciej-zadawane-pytania/</a> lub na wydarzeniu na facebooku: <a href=”https://facebook.com/events/242775596458285″ target=”_blank” rel=”noopener”>facebook.com/events/242775596458285</a></p>
<p style=”text-size-adjust: none; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; padding: 0px;”>Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.<span style=”font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”> </span></p>

</div>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

[/content][/efcb-section-samplepage]