Anatomia Emocji

Sala C

EMOCJE – to potężna siła stymulująca nas do ruchu, działania, kreowania lub niszczenia. To energia, która czasem nami rządzi, czasem wspiera a czasem osłabia. Jak się z nimi obchodzić by nam służyły i nas wspierały energetyczne?
Jak stworzyć przestrzeń w której gniew, smutek, zazdrość, czy miłość to też jesteś ty.

 

– jak powstają i znikają emocje (doznanie-emocja-myśl)
– jak je obserwować i zauważać zanim…
– jak stworzyć organiczny kontakt ze swoimi emocjami
– jak stwarzać przestrzeń dla przeżyć w zdrowy i spójny sposób w codziennym życiu
– jak przekierowywać niekorzystne/destrukcyjne emocje
– jak transformować w korzystną dla nas aktywność

 

„Aby nasze wewnętrzne doświadczanie mogło się przemieszczać i zmieniać, musimy nawiązać kontakt z taką jego jakością, która poprzedza słowa, obrazy, wrażenia płynące z ciała i emocje„
„Gdy przyglądamy się naszemu życiu wewnętrznemu, w polu widzenia pojawiają się obrazy, emocje lub doznania fizyczne. Z reguły wybieramy jeden lub kilka spośród sposobów doświadczania: jedni używają głównie słów i pojęć, ktoś inny chętnie posługuje się wyobrażeniami, są też osoby szczególnie wyczulone na sygnały pochodzące z ciała i te postrzegają świat poprzez swoje ciało.
Poszczególne szkoły terapeutyczne wykorzystują te poziomy doświadczania w różnym stopniu. Najczęściej pracuje się na poziomie werbalnym, jak w psychoanalizie lub w różnych terapiach opartych na rozmowie.

W psychosyntezie i innych procedurach związanych z wyobraźnią pracuje się przede wszystkim na poziomie obrazów. W terapii pierwotnej, terapii gestalt oraz terapii oddechowej Reicha dużo miejsca poświęca się emocjom, a różne inne terapie oddechowe i terapie pracy z ciałem zajmują się przede wszystkim doznaniami cielesnymi.”
“Ciało zna odpowiedź” Martin Siems

Warsztaty