Ciało w terapii traumy

Sala A

Znaczeniu ciała w procesie terapii traumy i omówienie różnych aspektów, które można uwzględnić w praktyce własnej po doświadczeniu traumy (także relacyjnej). Podczas wykładu omówię, jak wykorzystując ciało, ruch, oddech, świadomość ciała możemy wspierać proces zdrowienia i integracji traumy.

Wykład będzie oparty między innymi o model psychoterapii doświadczeniowej IFS, czyli Internal Family Systems (po polsku System Wewnętrznej Rodziny) to model psychoterapii uwzględniający umysł, ciało i duchowość. stworzony przez Dra Richarda Schwartza.

Terapia / autoterapia IFS to podróż do swojego wnętrza oraz nawiązania głębokiego kontaktu z częściami swojej osobowości.

 

Wykłady