Ciało jako matryca naszych doświadczeń

Sala A

Podczas wykładu postaram się przybliżyć swój sposób pracy z traumą w oparciu o potencjał życia. W tym celu pomocne będzie naszkicowanie czterech obszarów pracy tj. czucie, ruch, relacja i obecność. Każdy z nich będzie odnosił się do dynamiki pracy z traumą w oparciu o ciało i jego wewnętrzną nieświadomą dynamikę.

Zwrócę uwagę na ścieżki rozwojowe, którymi się posługuję podczas pracy, np:

· Intencja,

· Oddech,

· Energia i jej przepływ.

· Potencjał dziecka wewnętrznego.

· Sprawczość.

Również odniosę się do kluczowych pojęć, którymi posługuje się podczas pracy z potencjałem w oparciu o ciało.

· Instynkt rozwojowy,

· Intuicja rozwojowa,

· Ruch miłości życia.

Wykłady