Przejmij kontrolę z EmotionAid®

Sala B

Rozwijaj autoregulację i buduj rezyliencję!

Nie unikniemy stresów, napięć i przytłaczających emocji, ale możemy nauczyć się nimi zarządzać.
EmotionAid® to krótka, trwająca 15-25 minut technika, która wspiera naszą odporność psychiczną i zdolność do pokonywania codziennych wyzwań oraz skuteczne pozwala rozładować napięcie w sytuacjach kryzysowych i szczególnie stresujących.

• Krótko omówię funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego w momencie stresu, niepokoju i lęku.
• Wprowadzę do narzędzi EmtionAid®: Ugruntowanie, Orientowanie, Ukojenie i Regulacja, Rozładowanie.
• Opowiem autoregulacji i współregulacji.
• Demo i praktyka 5 kroków.

Wykłady