Jak używać swojego ciała?

Sala B

Na warsztacie przedstawię możliwości świadomego i ergonomicznego używania swojego ciała w najpopularniejszych czynnościach dnia codziennego. Będziemy szukać różnych możliwości i jakości swobodnego i lekkiego ruchu.

Warsztaty