Czym jest joga powięziowa?

Sala B

„Pierwszy krok umysłu w kierunku samoświadomości musi być postawiony za pośrednictwem ciała.”
George A. Sheehan

„To, co wzmacnia, osłabia, ogranicza lub zwiększa zdolność ciała do działania również wzmacnia, osłabia, ogranicza lub zwiększa zdolność umysłu do działania. I to, co wzmacnia, osłabia, ogranicza lub zwiększa zdolność umysłu do działania również wzmacnia, osłabia, ogranicza lub zwiększa zdolność ciała do działania.”
Spinoza, Etyka

„Struktura bez funkcji jest tylko martwym ciałem. Funkcja bez struktury to duch.”
Stephen A. Wainwright

Czym jest joga? Czym jest powięź? Jak efektywnie poruszyć powięź?
Trening a joga? Joga a trening?
Czy joga powięziowa jest dla Ciebie?

Doświadczenie stoi u podłoża świadomości, bo świadomość jest możliwa do rozpoznania tylko i wyłącznie po doświadczeniu. Jestem i zapraszam Cię do doświadczenia siebie w moim towarzystwie i z moim przewodnictwem podczas warsztatu „Po prostu doświadcz siebie”, aby potem podczas wykładu usłyszeć i być może poszerzyć swoją perspektywę oraz wiedzę na temat jogi, powięzi i połączenia między nimi widzianymi z mojej perspektywy. Wykład i warsztat tworzą całość i wzajemnie się uzupełniają, i jednocześnie każde z nich osobno jest wartością dlatego niezależnie od tego czy był_ś na warsztacie czy nie, a chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania czy zrobić po prostu krok w kierunku poszerzenia swojej świadomości to zapraszam Cię do obecności!

Ciało i umysł, umysł i ciało są połączone. Doświadczeniem jest zarówno wykład i warsztat. Różnicą jest akcent, który jest położony na ciało podczas warsztatu, a na umysł podczas wykładu.

Po prostu zapraszam Cię do posłuchania trochę o praktyce koncentrującej się na dotknięciu ruchem lub bezruchem najbogatszej czuciowo struktury w Twoim ciele!

Wykłady