Medytacja aktywna OSHO Devavani

Sala A

Devavani oznacza ‘Divine Voice’, który wyraża się spontanicznie poprzez medytującego.
W trakcie 60 minut medytacji prowadzimy nasz świadomy umysł do pełnej relaksacji, uspokojenia, zastygnięcia w chwili „tu i teraz”. Dzięki technice swobodnego nieskoordynowanego ruchu i uwolnieniu gardła, pozwalamy sobie doświadczyć stanu Latihan, połączenia ze sobą.
Medytacja trwa 1h i podzielona jest na 4 etapy.
Jeśli to możliwe, dobrze jest mieć opaskę na oczy. Zasłonięcie oczu podczas praktyki pomaga w skupieniu i koncentracji na swoim wnętrzu.
Z serca zapraszam!
Kasia (Shunyo)

Warsztaty