Od ruchu do świadomości – Edukacja somatyczna Metodą Feldenkraisa

Sala C

“Jeśli wiesz co robisz to możesz robić to co chcesz” – Moshe Feldenkrais

Warsztat będzie złożony z dwóch lekcji ruchowych Metodą Feldenkraisa. Lekcje są prowadzone za pomocą głosu. Uczestnicy interpretują słowa osoby prowadzącej i przekładają je na własny, niepowtarzalny ruch. Lekcje te pozwalają nauczyć się tego jak poszczególne części ciała współdziałają w ruchu i pomagają udoskonalić działania w codziennym życiu.

W tych lekcjach poruszasz się w Twojej strefie komfortu korzystając raczej z Twojej własnej organicznej mądrości niż wysilając się. Przekraczasz własne ograniczenia poprzez rozwijanie świadomości tego jak coś robisz.

Warsztaty