Edukacja Somatyczna Metodą Feldenkraisa – Świadomość poprzez ruch

Sala E

Na warsztacie zrobimy dwie lekcje Świadomości poprzez ruch Metodą Feldenkraisa: jedną krótszą, drugą dłuższą. Każda taka lekcja ma jakiś wiodący temat związany z naszym funkcjonowaniem, np.: kręgosłup, widzenie, oddech albo równowaga. Osoba prowadząca nie pokazuje ruchów, ale posługuje się głosem mówiąc o nich. Każda z osób, które biorą udział w takiej lekcji, robi ją na swój własny, niepowtarzalny sposób, we własnym tempie, opierając się na własnych odczuciach, bez porównywania się z innymi, bez oceny i obawy, że robi coś w niewłaściwy sposób.

Warsztaty