Pięć przemian w emocjonalnym zdrowiu człowieka. Harmonia w cyklu twórczym i kontrolnym

Sala A

Medycyna Chińska jest siłą której zawsze poszukiwałam. Dzięki akupunkturze i medycynie chińskiej można uzyskać dostęp do szerokiej gamy środków pomocy człowiekowi w jego drodze do zdrowia. Stan zdrowia i emocje są ściśle ze sobą związane, a dynamikę tych emocji można opisać przy pomocy pięciu przemian, co daje nam możliwość rozumienia i inteligentnego kreowania sił równoważących zaburzenia. Zapraszam na spotkanie z Emocjami według pięciu przemian.

Wykłady