Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Sala A

Warsztat ruchowy rozluźnienia ciała, pozbycia się napięć i uzyskania elastyczności i swobody ruchu.

Warsztaty