Slow Jogging – warsztat plenerowy

Sala F

Warsztat odbywa się w plenerze! Zbiórka przy punkcie rejestracji.

 

Podczas zajęć praktycznych, poznasz i nauczysz się:

  • Pięciu elementów składających się na technikę Slow Joggingu,
  • Omówieniem na co należy zwracać uwagę i dlaczego.

 

A także zajmiemy się:

  • Ustalaniem tempa niko niko, dla każdej osoby – wskazówki jak obserwować swoje ciało, aby być w swoim tempie niko niko (ważna informacja o tym, że niko niko wzrasta wraz ze wzrostem kondycji, stąd w późniejszym okresie często następuje zwiększenie tempa Slow Joggingu, poprzez wydłużenie kroku biegowego).
  • Kontrolą oddechu, by był naturalny i w zgodny z indywidualnym tempem niko niko.
  • Wprowadzeniem ćw. prof. Butejki do zwiększenia wydajności i poprawy jakości oddechu (pauza kontrolna, ćw. podczas biegu)
  • Zwracaniem uwagi na pracę w strefach tętna, kontrola intensywności wysiłku.
Warsztaty