Świadomość zdrowia w psychobiologii

Sala A

Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że człowiek to całość złożona z ciała, psychiki i duszy.

Psychobiologia pozwala zrozumieć zależności tych trzech poziomów istnienia. Dociera do przyczyn nierównowagi, zwanej „chorobą”, które są składową konkretnych zdarzeń i odczuć emocjonalnych nie tylko naszych, ale także naszych rodziców czy dalszych przodków. Ich uświadomienie i uzdrowienie pozwalają uwolnić się od wielu problemów zdrowotnych i emocjonalnych.

Psychobiologia wywodzi się z takich obszarów badań i doświadczeń jak Biologika, Totalna Biologia, Recall Healling oraz Nowa Medycyna Germańska.

Psychobiologia jest jednym z kluczy do zrozumienia Siebie, swojego ciała i swoistego sposobu reagowania na wszystko, co się wydarza w życiu. I to, jaki sposób reagowania wybieramy determinuje nasz stan zdrowia. Rozumienie Praw Biologii i Natury, ich niesamowitej precyzji dostosowania nas do przetrwania każdej sytuacji, jest drogą do utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz skutecznego i spokojnego wychodzenia z dolegliwości.

Podczas wykładu opowiem o tym, jak nasze ciało zapada na tzw. „chorobę”, co sprawia, że w tym samym czasie i przestrzeni nie wszyscy chorują, co możemy zrobić, aby wychodzić z chorób skutecznie i na zawsze, a przede wszystkim o tym, co zrobić, aby utrzymać stabilny stan zdrowia.

Wykłady