Technika Alexandra – Co to jest, dla kogo, jak się jej uczyć

Sala B

Technika Alexandra to metoda reedukacji psychofizycznej. Nauka jej odbywa się podczas indywidualnych lekcji z nauczycielem i jest długotrwałym procesem poznawania swojego ciała i psychiki. Podczas lekcji nauczyciel pracuje nad chronicznymi spięciami, które są natury zarówno fizycznej jak i emocjonalnej, jak również uczy jak pracować nad niewłaściwym nawykami ruchowymi, które powodują, że nasze ciało i emocje nie funkcjonują właściwie.
Technika Alexandra jest nauczana zazwyczaj w szkołach muzycznych, teatralnych i tanecznych, ponieważ pomaga artystom osiągnąć uwagę i sprawność techniczną, potrzebne do osiągnięcia większego potencjału w ich pracy. Wykorzystywana jest również do leczenia bólu kręgosłupa oraz przy chorobach takich jak Parkinson. Jest bardzo pomocna w procesie psychoterapii, często też poznawania przez osoby pragnące poszerzyć samo świadomość.