Trening uważności (mindfulness) i świadomość ciała

Sala E

Warsztat będzie wprowadzeniem do treningu uważności. W szczególności pokazane zostaną formalne i nieformalne praktyki uważności nakierowane na ciało, w tym obserwowanie oddechu, skanowanie ciała, uważność w ruchu, uważność ciała we wszystkich sytuacjach życiowych. Omówione zostaną różnice między uważnością i świadomością ciała a technikami relaksacyjnymi.

Warsztaty