Trening uważności (mindfulness) i świadomość ciała

Sala A

Wykład stanowić będzie wprowadzenie do treningu uważności. Omówione zostaną jego podstawy, a także badania wskazujące na wysoką skuteczność w samoregulacji emocjonalnej, behawioralnej i zwiększonej zdolności radzenia sobie ze stresem. W szczególności poruszone zostaną zagadnienia formalnych i nieformalnych praktyk uważności nakierowanych na ciało, w tym obserwowanie oddechu, skanowanie ciała, uważność w ruchu, uważność ciała we wszystkich sytuacjach życiowych.

Wykłady