Po prostu doświadcz siebie

Sala E

Człowiek ma ciało i jest ciałem. Świadomością jest zauważenie tej różnicy. Mądrością jest jej umiejętne i właściwe wykorzystanie, które prowadzi człowieka do życia swojego życia w poczuciu dobrostanu, spełnienia i satysfakcji.

Mądrość ma swoje podłoże w umiejętnym połączeniu jakości jakimi dysponuje człowiek. Ciało i umysł, a tak naprawdę relacja między nimi jest tym, co ma znaczenie dla jakości życia każdego człowieka.

Praca z ciałem w oparciu o jakąś konkretną metodę jest pewnego rodzaju „ilością”. Praca ciałem jest „jakością” samą w sobie. Praca z ciałem, a praca ciałem to są różne rzeczy. Ilość już masz bo masz ciało. Jakość zależy od Ciebie.

Zapraszam Cię na warsztat, za którym nie stoi żadna konkretna metoda. Na warsztacie ze mną doświadczysz pracy ciałem, a to co będzie stanowiło o jakości tej pracy to moje przewodnictwo i jego jakość, którą wnoszę sobą, swoim doświadczeniem, wiedzą, mądrością i perspektywą na to „jak” pracować ciałem by pracować z ciałem. W mojej opinii esencją w pracy z ciałem, by prowadziła ona do poszerzenia swojej świadomości, jest odpowiednie zaangażowanie powięzi.. a więc praca z powięzią albo powięzią. Podczas warsztatu skoncentruje się właśnie na tej tkance. Z moim przewodnictwem każdy nią poruszy wykorzystując, dostępną dla siebie, pełnię możliwości pracy swoim ciałem. Będzie ruch i bezruch, aktywność i odpoczynek, energia yang i energia yin. Umiejętność korzystania z pełni możliwości, jakie daje posiadanie ciała, podlega treningowi. Warsztat będzie treningiem właśnie tego!

Świadoma praca z ciałem to praca ciałem z odpowiednio świadomym dla siebie przewodnikiem. Udział w warsztacie będzie dla Ciebie takim doświadczeniem. Doświadczenie stoi u podłoża świadomości, bo świadomość jest możliwa do rozpoznania tylko i wyłącznie po doświadczeniu. Zapraszam Cię!

Warsztaty