Wpływ terapii tańcem na wybrane charakterystyki psychologiczne

Sala A

Terapia tańcem jest metodą, która wykorzystuje taniec i ruch jako proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. W terapii tańcem pracujemy nad obrazem swojego ciała, na który składa się jego schemat oraz to jaki mamy do niego stosunek. Przyjrzymy się podczas wykładu jaki wpływ ma terapia tańcem na charakterystyki psychologiczne tj. wypalenie zawodowe, poczucie koherencji, inteligencję emocjonalną, stres.

Wykłady