Zajęcia praktyczne REST – forma ruchu płynącego z wewnętrznej potrzeby ciała

Sala E

Zapraszam na zajęcia praktyczne REST, podczas których doświadczycie swojego ciała na nowo. Dam Wam odczuć stan specjalnego uspokojenia, który tworzy wyjątkowe połączenie ciała, emocji i myśli.

A wszystko to w pełnej świadomości Siebie i swojego ciała.
Pojawiający się ruch ciała ma formę rehabilitacyjną tzn. spowolnioną ale bardzo dogłębną. Nie jest to typowy ruch planowany, ale forma ruchu płynącego z wewnętrznej potrzeby ciała. Zdarza się też podczas zajęć spektakularna poprawa jakości ruchowej uczestników. Podczas zajęć ogromna praca wykonuje się wewnątrz ciała (pod skórą) – wibracje, mrowienia, przelewające się przez ciało fale ciepła czy zimna, za którymi idą procesy odnowy biologicznej.

Warsztaty