speaker-info

Agnieszka Sut

Biodanza

Certyfikowana Facilitatorka, Metodyk Biodanza® System Rolando Toro.
Od 1998 mieszka na stałe we Włoszech i tam poznała Biodanzę, z którą jest związana od 2001 roku. Kształciła się w Szkole Biodanza® w Padwie, a później w Centro Studi di Biodanza® w Bolognii uzyskując dyplom IBF Facilitatora Biodanza® Systemu Rolando Toro. Była szkolona również przez twórcę metody prof. Rolando Toro. Uzyskała kilka specjalizacji w wykorzystaniu metody (Biodanza w miejscu pracy – dla firm i zakładów pracy, Biodanza dla dzieci i młodzieży, Biodanza i Geriatria, Biodanza głos i instrumenty perkusyjne, Biodanza wodna).
W 2016 wprowadziła metodę Biodanzy do Polski promując ją poprzez warsztaty, zajęcia, uczestnictwo w festiwalach, konferencjach, zajęciach dla osób dorosłych (zajęcia rozwojowe poprzez pracę z ciałem), seniorów w Domach Opieki, seniorów z chorobą Parkinsona, w Centrach Aktywności Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, dla dzieci oraz w firmach i miejscach pracy jako Team Building.
W lutym 2019 roku założyła pierwszą w Polsce Szkołę dla przyszłych nauczycieli Biodanza® IBF w Polsce.
www.biodanza.org, gdzie do prowadzenia zajęć zaprasza najlepszych metodyków Biodanzy z całego świata.
Jest Prezesem Fundacji Biodanza Polska, której celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz działań prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, w tym metody Biodanza.
www.biodanza.com.pl
FB Biodanza Polska Agnieszka Sut

Moje zajęcia

Razem, my, wspólnota – warsztat Biodanzy

Sala A

Poczujmy, że przynależymy do tego samego plemienia. Plemienia ludzkiego. Poczujmy siebie nawzajem. Ja jestem ale i Ty jesteś. Razem to My. A jako My możemy dokonać dużo więcej niż Ja i Ty osobno. Wspólnotowość. Poznać siebie nawzajem poprzez obecność i instynkty.

Warsztaty
Więcej

Tożsamość. Ja jestem. Biodanza i głos

Sala C

Nasza ekspresja jest elementem ważnym dla egzystencji. Pokazanie siebie. Poczucie siebie. Przedstawienie siebie innym i znalezienie formy komunikacji.

Warsztaty
Więcej