Ilona Filipkowska

Metoda Feldenkraisa

Certyfikowany nauczyciel metody Feldenkraisa, której uczyła się od Alana Questela, Ewy Paszkowskiej – Demidowskiej, Arlyn Zones, Görana Mörkeberga i innych, a podejścia somatycznego w szerszym aspekcie od Pavla Tsekhotsky’ego i Michelle Turner. W 2016 roku ukończyła 4-letni profesjonalny trening metody Feldenkraisa w Szwecji. Pracuje głównie z dziećmi i dorosłymi ze schorzeniami neurologicznymi (spastyczne porażenie mózgowe, padaczka, opóźnienie psychoruchowe, stany po udarach, urazach). Organizuje warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz warsztaty ogólnorozwojowe metody Feldenkraisa na terenie całej Polski.
Zafascynowana neuroplastycznością, uczeniem się w perspektywie neurobiologii, ludzkim potencjałem oraz kotami.

feldenkraispolska.org/nauczyciel/ifilipkowska

Moje zajęcia