speaker-info

Joanna Bładzikowska

Laban Bartenieff

Jestem trenerem świadomej pracy z ciałem opartej na Języku Ruchu Laban/Bartenieff (LBMS) i DMT oraz współzałożycielką (wraz z Maryną Nesteruk) “Integracja. Studio Świadomej Pracy z Ciałem” . W centrum moich zainteresowań znajduje się ruch, jako pierwszy uniwersalny język, którym komunikujemy się z innymi ludźmi i światem wokół nas. Towarzyszę ludziom w poznawaniu ich przekonań, możliwości, kreatywności, zdolności. Bezpiecznie pracuję z podstawowymi procesami ciała: ruchem, oddechem, ugruntowaniem, rozluźnieniem. Zajmuję się również wspieraniem integracji ciała na fizycznym i psychologicznym poziomie tj. poprawą samopoczucia, usuwaniem blokad ciała, poprawą zarządzania emocjami, rozumieniem relacji, które tworzymy ze sobą i innym ludźmi.
Pracuję indywidualnie, z parami i grupami. Prowadzę również warsztaty weekendowe, a także treningi wrażliwości i świadomości międzykulturowej w językach : rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim oraz oczywiście w języku ruchu 🙂 Regularnie superwizuję się i rozwijam na szkoleniach i warsztatach.

Moje zajęcia

Ruch w procesie zmiany

Sala D

Każda zmiana jest ruchem. Na warsztacie będziemy poruszać się z  tematem zmiany,  wykorzystując język ruchu Laban/Bartenieff (LBMS) oraz elementy terapii tańcem i ruchem. Będziesz mieć szansę eksplorowania ruchu jako zmiany, w taki sposób, w jaki tego potrzebujesz np. sprawdzając swoją gotowość do zmiany, akceptację zmian (lub jej brak), przestrzeń “pomiędzy”…gdy “stare” już odchodzi, a “nowe” […]

Warsztaty
Więcej

Podstawowe Elementy Języka Ruchu w podejściu Laban/ Bartenieff (LBMS)

Sala B

Praktyka Świadomego Ruchu w podejściu Laban/Bartenieff kieruje uwagę na mądrość, płynącą z ciała w kilku kluczowych kategoriach:  CIAŁO, JAKOŚCI RUCHOWE, KSZTAŁT i PRZESTRZEŃ.  Rozpatruje człowieka jako całość, integrując sferę MIND i BODY. Przenikające się w życiu człowieka myśli, emocje, przekonania, ciało tworzą holistyczną jedność, która jest czymś znacznie więcej niż sumą tych składników.    Jeśli […]

Wykłady
Więcej