speaker-info

Katarzyna Kaczmarek

Gimnastyka Słowiańska

Od wielu lat w kręgu moich zainteresowań pozostawała obyczajowość i system wierzeń Słowian, toteż informacja o istnieniu Gimnastyki Słowiańskiej była dla mnie niezwykle ekscytująca. I tak zaczęła się moją fascynacja Gimnastyką Słowiańską, już bowiem od pierwszych zajęć poczułam, że jest to ta forma pracy z ciałem, jakiej od zawsze poszukiwałam. Na początku nie wiedziałam jeszcze, że praktykowanie Gimnastyki wpłynie nie tylko na moje ciało, ale również umysł i ducha.

Praktyka Gimnastyki Słowiańskiej daje mi wewnętrzny spokój i siłę. Roztapiając blokady w ciele, uzdrawia dusze i poszerza świadomość, stając się tym samy źródłem od dawna oczekiwanych zmian w życiu. Niesie ze sobą moc kobiecej energii, a przy tym – słowiańskiej, przez co staje się bliska, jakby znana.

Zostałam instruktorką ponieważ czuję wewnętrzna potrzebę, aby dzielić się Gimnastyką z innymi kobietami, tak aby i one mogły poczuć płynącą z niej moc.

Moje zajęcia

Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet – Tradycja białoruska

Sala D

Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet wywodzi się z wielowiekowej tradycji białoruskiej. Została odtworzona w latach 90-tych XX wieku w wyniku badań etnograficznych. Stanowi system 27 ćwiczeń, które dzielą się na 3 części zwane światami. Do każdego ze światów przynależy 9 ćwiczeń – tzw. kręgów. Światy te określane są mianem Świata Górnego, Świata Środkowy oraz Świata Dolnego. […]

Warsztaty
Więcej