speaker-info

Maciej Topolewski

QiGong Lecący Żuraw

Jest uczniem Mistrza Liu Zhongchun od 2002r, a od 2012r jako instruktor prowadzi swoich uczniów indywidualnie i grupowo w wielu miejscach Polski i na świecie. Od 2014r cały swój czas poświęca osobistej praktyce, w tym podczas intensywnych szkoleń u wspaniałych mistrzów qigong i medytacji. W 2014r odbył trzymiesięczny kurs qigong w Chinach, gdzie z polecenia Mistrza Liu Zhongchun pogłębił swoje umiejętności w ośrodku szkoleniowym innego wybitnego mistrza qigong – Liu Faxiang’a.
qigong.org.pl

facebook.com/soaring.crane.qigong/

Moje zajęcia