speaker-info

Magdalena Długołęcka

Mindfulness

Psycholog, psychoterapeutka i nauczycielka uważności.

Szkolenie nauczycielskie ukończyła w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii, gdzie nauczyła się jak wykorzystywać praktykę uważności w pracy ze stresem, wypaleniem, przewlekłą chorobą i chronicznym bólem. Prowadziła warsztaty i treningi uważności w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii. Uczestniczy w czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Założycielka pracowni uważności i psychoterapii DobroStan, gdzie prowadzi 8 tygodniowe treningi uważności dla osób zmagających się ze stresem, chronicznym bólem i przewlekłą chorobą. W Centrum Praw Kobiet udziela pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej. W pracy terapeutycznej korzysta z metod klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej oraz nowych nurtów pomocy psychologicznej czerpiących z praktyki uważności, akceptacji i współczucia.

dobrostan.org.pl
facebook.com/DobroStan.Uwaznosc.Psychoterapia

Moje zajęcia