speaker-info

Magdalena Kędzior

Technika Alexandra

W 1991 roku ukończyłam trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra The Constructive Teaching Centre w Londynie i od tego czasu uczę tej metody w Polsce.

Technika Alexandra jest moją pasją i metodą na życie. Wszystko czego uczę innych musi najpierw pracować we mnie, dzięki temu wciąż się rozwijam. Uczę jak poprzez myśl i świadomość wpływać na reakcje własnego organizmu, słuchać jego potrzeb, ale i dostosowywać własne możliwości do swoich oczekiwań i zamierzeń.

Pracuję z muzykami, aktorami, wokalistami pomagając im niwelować napięcia i usztywnienia, a wydobywać w swej pracy lekkość i piękno artystycznego wyrazu. Z moich zajęć korzystają również osoby prowadzące szkolenia (emisja głosu i prezentacja), tancerze i jeźdźcy (elastyczność ciała i dobra postawa), osoby z nerwobólami i dolegliwościami kręgosłupa oraz inni, pragnący lepiej radzić sobie z tremą i stresem czy wprowadzać więcej swobody i radości do swojego życia.

Od 1992 współpracuję z warszawską Akademią Teatralną, od 2008 z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, a od 2011 z warszawskim Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. Na co dzień uczę Techniki Alexandra w ramach lekcji indywidualnych i warsztatów grupowych.

Moje zajęcia