speaker-info

Magdalena (Mania) Poborca

Animal Flow

Instruktor Animal Flow Level 1 (w trakcie certyfikacji na Level 2). Prowadzi i organizuje seminaria, warsztaty, zajęcia grupowe i indywidualne z tej formy ruchu. Animal Flow fascynuje Magdę swą wszechstronnością, lekkością i płynnością dając jej jednocześnie możliwość na wyrażenie siebie i odkrycie swojej zwierzęcej natury. Na co dzień Magda współpracuje również z trójmiejskimi klubami fitness jako instruktor jogi, fitness i trener personalny. Dba o sprawność ruchową swoich podopiecznych, motywuje ich i zaraża pozytywną energią. Praca z ludźmi, nad ich formą oraz odkrywanie ludzkiego potencjału sprawia jej dużą radość a jednocześnie motywuje do nieustannego rozwoju osobistego. Miłośniczka wszelkich form ruchu oraz aktywnego i świadomego stylu życia.

Moje zajęcia

Efektywność ruchu ludzkiego zwierzęcia – wprowadzenie do Animal Flow

Sala C

W czasie spotkania będziecie mogli doświadczyć, że poruszanie się w odmienny niż dotychczas sposób daje inne rezultaty a sposób w jaki się poruszacie ma bezpośredni wpływ na to, jak się czujecie. Warto więc zadbać o przygotowanie ludzkiego systemu ruchu wykorzystując jego wielopłaszczyznowe możliwości, grawitację i masę własnego ciała. Animal Flow swoje inspiracje czerpie ze sposobu […]

Warsztaty
Więcej