speaker-info

Marzanna Radziszewska-Konopka

Totalna Biologia

Dr n.med. Marzanna Radziszewska-Konopka
Jest lekarzem z wieloletnią praktyką. Ukończyła studia w 1986 roku. W roku 2003 uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, ale przede wszystkim praktykiem. Współtworzyła i koordynowała przez siedem lat (2002-2009) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Przez kilkanaście lat była wykładowcą w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Wraz z innymi specjalistami opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Pełniła funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu. Była członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange i członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.
Wiedzę z zakresu Totalnej biologii zgłębia i praktykuje od 2008 roku. Udziela indywidualnych konsultacji, prowadzi wykłady i szkolenia.

Moje zajęcia