speaker-info

Paweł Atroszko

Mindfulness

Adiunkt w Zakładzie Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego praca naukowa koncentruje się na problematyce uzależnień behawioralnych, ich zapobieganiu i terapii między innymi poprzez trening uważności oraz rozwiązania populacyjne. W szczególności zajmuje się tematem uzależnienia od pracy i jego wczesnej formy uzależnienia od uczenia się, które są ściśle związane z niezdolnością do relaksacji i odpoczynku, niską uważnością i ograniczoną świadomością własnego ciała.
Autor ponad 90 prac naukowych, w tym rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach uzależnień. Kierownik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Od 2016 roku prowadzi zajęcia z zakresu treningu uważności na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to jeden z pierwszych kursów dotyczących tej tematyki dostępny w ramach studiów na uczelni wyższej w Polsce.

Dwukrotnie wyróżniony w ogólnopolskim konkursie StRuNa w kategorii Opiekun Roku za opiekę nad Kołem Badań Psychologicznych “Experior”. W 2018 roku Koło uzyskało w tym konkursie Pierwszą Nagrodę dla najlepszego Koła Naukowego w Polsce. Laureat krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. Pierwszej Nagrody dla Najlepszej Pracy Doktorskiej w Obszarze Edukacji w Międzynarodowym Konkursie Emerald/Higher Education Teaching and Learning Association, a także stypendiów, m. in. NCN, MEiN, Norway Grants, Research Council of Norway, European Educational Research Association. Odbył liczne zagraniczne staże i kursy, w tym na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w Polsce.

W swoich działaniach badawczych i praktycznych skupia się na sposobach przekierowania uwagi z patologicznej koncentracji na doskonałości i osiągnięciach w kierunku radości i spokoju bycia tu i teraz.

 

Moje zajęcia

Trening uważności (mindfulness) i świadomość ciała

Sala E

Warsztat będzie wprowadzeniem do treningu uważności. W szczególności pokazane zostaną formalne i nieformalne praktyki uważności nakierowane na ciało, w tym obserwowanie oddechu, skanowanie ciała, uważność w ruchu, uważność ciała we wszystkich sytuacjach życiowych. Omówione zostaną różnice między uważnością i świadomością ciała a technikami relaksacyjnymi.

Warsztaty
Więcej

Trening uważności (mindfulness) i świadomość ciała

Sala A

Wykład stanowić będzie wprowadzenie do treningu uważności. Omówione zostaną jego podstawy, a także badania wskazujące na wysoką skuteczność w samoregulacji emocjonalnej, behawioralnej i zwiększonej zdolności radzenia sobie ze stresem. W szczególności poruszone zostaną zagadnienia formalnych i nieformalnych praktyk uważności nakierowanych na ciało, w tym obserwowanie oddechu, skanowanie ciała, uważność w ruchu, uważność ciała we wszystkich […]

Wykłady
Więcej