speaker-info

Prof. Li Jie

Tradycyjna Medycyna Chińska

Doktor nauk medycznych oraz profesor z ramienia Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Shan Dong, Chiny. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu fizjologii, endokrynologii, fizjologii stresu oraz programowanej śmierci komórek.

Od roku 1992 dr Li Jie naucza i praktykuje w Holandii, jest dyrektorem naukowym w trójmiejskiej szkole medycyny chińskiej TOMO.

Jego pasją jest przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia oraz przybliżanie tradycyjnej, a w szczególności Klasycznej Medycyny Chińskiej jako holistycznego podejścia do człowieka.

Moje zajęcia